Sayın İlgililer,

Kargo gönderilerinin içine konulan Gerçek Zamanlı Kargo Takip Cihazlarının kullanımı sadece linkli kurallar dahilinde yapılacak olup müşterilerin ve paydaşların konu hakkında bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.